Skip to main content

Personlig produktivitet kan mätas på många sätt. Genom att till exempel göra en att-göra-lista med uppgifter som ska utföras under dagen kan du bestämma hur mycket tid du lägger på dem. Dela den totala tiden med 100 för att få din tid att spendera produktivt. Enligt Voucher Cloud är den genomsnittliga kunskapsarbetaren produktiv i två timmar och 23 minuter över åtta timmars arbete. Multiplicera sedan den tiden med 100 för att bestämma din totala produktivitet.

Sätta mål

Det finns flera viktiga aspekter på att sätta upp mål för personlig produktivitet. Dessa mål måste vara uppnåbara, utmanande och bör vara något över dina nuvarande förmågor. De bör ha hög prioritet så att du kommer att känna känslan av prestation när du träffar dem. Att sätta upp mål kräver också viss självreflektion, vilket hjälper dig att komma på nya mål och göra ändringar i dina nuvarande efter behov. Att använda ett beslutsträd kan hjälpa dig att sätta upp mål mer effektivt.

Hantera distraktioner

Att hantera distraktioner på kontoret kan vara en riktig utmaning, särskilt om du delar ett utrymme med andra. Telefonsamtal, till exempel, kan lätt bli en distraktion medan du arbetar. Tack och lov finns det många sätt att minimera effekterna av distraktioner. Ett av de mest effektiva sätten är att kommunicera dina mål i förväg och att sätta gränser. Det här kan vara svårt för dem i ett delat utrymme, men om du är proaktiv och villig att kommunicera kommer du att kunna sätta gränser som gör att du kan arbeta utan avbrott.

Hantera tid

Att hantera tid effektivt hjälper dig att uppnå mer med mindre. Om du har 15 minuter till förfogande för att utföra några mindre uppgifter, kan du göra dem och lämna de större till ett senare tillfälle. Detta gör att du kan få mer gjort och minska stressen. Om du kämpar med tidshantering, här är några tips som hjälper dig att komma igång. När du har lärt dig hur du hanterar din tid kommer du att bli mycket mer produktiv. Läs mer ooyyo.se

Hantera åtaganden

Att hantera åtaganden för personlig produktivitet är viktigt för att hålla ditt sinne klart. För att göra detta bör du skapa ett organiserat system med påminnelser. Istället för att lita på ditt minne, som inte alltid är tillförlitligt, försök använda ett påminnelsesystem som det som är inbyggt i Swift To-Do List 7.

Att prioritera

Det finns många fördelar med att prioritera ditt liv. För det första sparar det dig tid och besvär. Livet är en kontinuerlig valprocess, och du måste prioritera uppgifter och aktiviteter utifrån den prioritet de ger dig. Att prioritera innebär att avsätta tid till dina viktigaste mål. Det betyder inte att du ska göra allt omedelbart – det är många steg som måste tas innan dina högsta prioriteringar blir verklighet. Du kan till exempel sätta som mål att gå med i ett gym, eller få en utmanande position inom ditt område.