Skip to main content

ByggLove Bemanning AB, beläget i Norrköping, är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att erbjuda anpassade personallösningar för byggföretag och deras projektbehov. Företagets grundare, Katarina Lock och Wille Ulrikson, besitter en imponerande bakgrund med över 35 års samlad erfarenhet inom bemanning och byggbranschen.

Wille Ulrikson – En livslång karriär inom byggbemanning

Wille Ulrikson har lagt hela sitt yrkesliv på bemanning inom byggsektorn. Hans imponerande resa började som bemanningsanställd uthyrd till kundföretag och fortsatte med befattningar som produktionschef, rekryteringsspecialist och sist men inte minst, kund- och konsultansvarig inom bygg och anläggning.

Katarina Lock – En erfaren ledare med passion för branschen

Känd under sitt polska smeknamn Kasia, har Katarina Lock arbetat med bemanning för byggföretag sedan 2010. Hon inledde sin karriär som bemanningsassistent, för att sedan avancera till konsultchef och affärsområdeschef under de senaste åren.

En gemensam vision för ByggLove Bemanning AB

Katarina och Wille delar en stark passion för byggbemanning och har gemensamt byggt upp ett brett nätverk inom byggbranschen. Med en gemensam ambition att bemöta det ökande behovet av kvalificerade yrkesarbetare inom bygg och att vara en attraktiv arbetsgivare inom byggbemanning, har de tillsammans skapat ByggLove Bemanning AB.

Skräddarsydda lösningar för varje enskilt projekt

ByggLove Bemanning AB har förstått att varje byggprojekt har sina egna specifika behov och utmaningar. Därför erbjuder företaget anpassade bemanningslösningar som passar varje enskilt projekt. De har tillgång till en bred pool av yrkesarbetare med olika kompetenser och erfarenheter för att kunna skapa den bästa möjliga matchningen mellan arbetstagare och projekt.

För att kunna erbjuda bästa möjliga service till sina kunder, förstår ByggLove Bemanning AB vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare för sina anställda. Företaget arbetar aktivt med att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter för sina anställda. Dessutom upprätthåller ByggLove Bemanning AB en företagskultur präglad av öppenhet, tillit och respekt för varje individ, vilket bidrar till att locka och behålla talanger inom byggbemanningsbranschen.

Framtidsutsikter och att möta branschens utmaningar

Byggbranschen står inför flera utmaningar, däribland en åldrande arbetskraft och svårigheter att rekrytera yngre talanger. ByggLove Bemanning AB är medvetna om dessa utmaningar och arbetar kontinuerligt med att utveckla strategier för att bemöta dem. Genom att erbjuda skräddarsydda utbildningar, karriärmöjligheter och samarbeta med skolor och organisationer för att främja intresset för byggbranschen, strävar ByggLove Bemanning AB efter att vara en del av lösningen på dessa problem.